Regulamin i cennik

 1. Regulamin odprowadzenia i auta: Białostockie Zrzeszenie Transportu w Białymstoku wyłącznie umożliwia dzięki systemom teleinformatycznym przekazanie zamówienia klienta do kierowcy.
 2. Wszyscy kierowcy realizujący zamówienia klientów wydane za pomocą systemów teleinformatycznych Białostockiego Zrzeszenia Transportu prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i odpowiadają osobiście za świadczone usługi.
 3. Białostockie Zrzeszenie Transportu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody wyrządzone przez kierowcę.

Słownik pojęć:

 • Użytkownik – podmiot zlecający, za pośrednictwem telefonu 85 7111 111, odprowadzenie pojazdu przez Kierowcę z jednego punktu do drugiego oraz dysponujący tytułem prawnym do pojazdu
 • Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), do którego Użytkownik dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i Auto Casco pojazdów mechanicznych
 • Kierowca – osoba fizyczna wykonująca usługę odprowadzenia Pojazdu na rzecz Użytkownika na własną odpowiedzialność, posiadająca uprawnienia do kierowania tym Pojazdem oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
 • Usługa – odprowadzenie pojazdu przez Kierowcę, na zlecenie Użytkownika, w terminie uzgodnionym przez Kierowcę i Użytkownika, ze wskazanego adresu pod inny wskazany adres, zaakceptowany przez Kierowcę, na terenie RP, w ten sposób, że pojazd jest kierowany przez Kierowcę
 • Cennik – wykaz cen Usługi i innych opłat związanych z jej wykonaniem. Ceny podane są w kwocie brutto. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

Usługa nie zostanie wykonana przez Kierowcę w przypadku, gdy:

 1. pojazd nie spełnia warunków technicznych lub warunków dopuszczenia go do ruchu zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r.,
 2. pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po wykonaniu Usługi przez Kierowcę oraz brak jest potwierdzenia zawarcia w/w umów i dowodu rejestracyjnego Pojazdu,
 3. Użytkownik nie wyrazi zgody na likwidowanie szkód wyrządzonych podczas i w związku z wykonywaniem usługi przez Kierowcę z ubezpieczenia OC i AC Pojazdu.
 4. Operator tj. Białostockie Zrzeszenie Transportu w Białymstoku NIP 542 209 36 18 nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z wykonywaniem Usługi.
 5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania Usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg, parkingów ponosi Użytkownik.
 6. Usługa świadczona przez Szofera ma charakter okazjonalny i nieregularny.
 7. Użytkownik zamawiając odprowadzenie auta na własną odpowiedzialność dokonuje zamówienia.
 8. Kierowca nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego z jego winy lub winy innego uczestnika drogi. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia strat z polisy pojazdu. 9.Użytkownik zamawiając odprowadzenie auta potwierdza akceptację regulaminu.
 9. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa

Cennik:

 • Opłata początkowa 6 zł
 • I taryfa (dzień)(godz. 6:00-22:00) 2,4 zł / km
 • II taryfa (noc 22:00-6:00 i święta) 3,6 zł / km
 • III taryfa (wyjazd poza I strefę) 4,8 zł / km
 • IV taryfa (wyjazd poza I strefę w nocy i święta) 7,2 zł / km
 • Opłata za 1 godz. postoju 48,00 zł
 • Dowóz zakupów, przesyłki (godz. 6:00-22:00) min. 20 zł
 • Dowóz zakupów, przesyłki(22:00-6:00i święta) min. 25 zł
 • Holowanie auta licznik x 2
 • Odpalanie pojazdów (godz. 6:00-22:00) 20 zł
 • Odpalanie pojazdów (noc 22:00-6:00 i święta) 25 zł
 • Odprowadzanie auta licznik x 3
 • Wyjazd poza miasto powyżej 20 km negocjacja ceny
 • Kurs na lotnisko Okęcie - godz. 6:00-22:00 500 zł
 • Kurs na lotnisko Okęcie – noc i święta 600 zł
 • Przewóz małych zwierząt (na kolanach klienta) bez dopłaty
 • Przewóz większych zwierząt bez rabatu
 • VAN lub KOMBI 5,00 zł